فراخوان بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاه های ایران

»پارهای از آثار هنری، به ویژه انواع روایی آنها، با پروردن مهارتهای اخلاقی مهمی که ناظر به داوریهای اخلاقیست، واکنش عاطفی، ادراک همدلی، یکدلی و استعداد روایت کردن زندگی خودمان )و زندگی دیگران( به مثابه وحدتهایی معنادار، به معرفت اخلاقی کمک میکنند.« نوئل کرول از نگاهی میتوان چنین گفت که در وضعیت فرهنگی ایران معاصر افراد خود را در بیگانگی [...]

برگزاری نخستین جشنواره ادبیات سلامت

موسسه آوای هنر سلامت از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری ادارهکل فرهنگی و اجتماعی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری، با هدف ترغیب نویسندگان به خلق آثار ادبی در حوزه سلامت نخستین جشنواره ادبیات سلامت را برگزار میکند. این بخش از جشنواره در سه بخش داستان کوتاه، نمایشنامه و فیلمنامه کوتاه آماده دریافت آثار نویسندگان این حوزهها [...]

اردوی فرهنگی و تفریحی ویژه دانشجویان ورودی جدید

مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد اردوی فرهنگی و تفریحی میژه دانشجویان ورودی مهرماه ۱۳۹۷ را در روزهای ۱۹ و ۲۰ مهرماه، (به ترتیب ویژه پسران و ویژه دختران) در پردیس آموزشی دانشگاه برگزار نماید. در این اردو قرار است کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه, انجمن های علمی دانشجویی و همچنین تشکل های [...]

کارگاه آموزش روزنامه نگاری

مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد کارگاه آموزش روزنامه نگاری را به صورت فشرده برای دانشجویان این دانشگاه در جهت افزایش کمیّت و کیفیت نشریات دانشجویی برگزار نماید. گفتنی است این دوره ی دو روزه، در روزهای ۱۱ و ۱۲ مهرماه ۱۳۹۷(چهارشنبه و پنجشنبه) در تالار اقاقیای این مجموعه برگزار خواهد شد و به [...]

فراخوان بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاه های ایران

»پارهای از آثار هنری، به ویژه انواع روایی آنها، با پروردن مهارتهای اخلاقی مهمی که ناظر به داوریهای اخلاقیست، واکنش عاطفی، ادراک همدلی، یکدلی و استعداد روایت کردن زندگی خودمان )و زندگی دیگران( به مثابه وحدتهایی معنادار، به معرفت اخلاقی کمک میکنند.« نوئل کرول از نگاهی میتوان چنین گفت که در وضعیت فرهنگی ایران معاصر افراد خود را در بیگانگی [...]

برگزاری نخستین جشنواره ادبیات سلامت

موسسه آوای هنر سلامت از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری ادارهکل فرهنگی و اجتماعی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری، با هدف ترغیب نویسندگان به خلق آثار ادبی در حوزه سلامت نخستین جشنواره ادبیات سلامت را برگزار میکند. این بخش از جشنواره در سه بخش داستان کوتاه، نمایشنامه و فیلمنامه کوتاه آماده دریافت آثار نویسندگان این حوزهها [...]

اردوی فرهنگی و تفریحی ویژه دانشجویان ورودی جدید

مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد اردوی فرهنگی و تفریحی میژه دانشجویان ورودی مهرماه ۱۳۹۷ را در روزهای ۱۹ و ۲۰ مهرماه، (به ترتیب ویژه پسران و ویژه دختران) در پردیس آموزشی دانشگاه برگزار نماید. در این اردو قرار است کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه, انجمن های علمی دانشجویی و همچنین تشکل های [...]

کارگاه آموزش روزنامه نگاری

مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد کارگاه آموزش روزنامه نگاری را به صورت فشرده برای دانشجویان این دانشگاه در جهت افزایش کمیّت و کیفیت نشریات دانشجویی برگزار نماید. گفتنی است این دوره ی دو روزه، در روزهای ۱۱ و ۱۲ مهرماه ۱۳۹۷(چهارشنبه و پنجشنبه) در تالار اقاقیای این مجموعه برگزار خواهد شد و به [...]

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253